Kodeks postępowania

u ControlExpert

ControlExpert zobowiązał się do przestrzegania zerowej tolerancji zasady dyskryminacji, wykorzystywania poufnych informacji, nieodpowiedniej prywatności, naruszeń prawa antymonopolowego i korupcji. W pełni przestrzegamy międzynarodowych i regionalnych standardów prawnych oraz utrzymujemy wydajne i zdrowe systemy, procedury i kontrole.

 

W szczególności przewodnik zgodności CE zabrania oferowania, przyjmowania, płacenia lub autoryzowania jakiejkolwiek łapówki lub korupcji.

 

ControlExpert wymaga całkowitej przejrzystości i uczciwości we wszystkich sprawach biznesowych w celu uniknięcia niewłaściwych korzyści lub pojawienia się wątpliwych zachowań przez pracowników lub osoby trzecie, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe.

 

Wszyscy pracownicy CE są regularnie szkoleni w celu regularnie szkoleni w celu zapewnienia zgodności. Otrzymują praktyczne porady dotyczące podejmowania ści. Otrzymują praktyczne porady dotyczące podejmowania decyzji i unikania potencjalnych konfliktów interesów, takich jak przyjmowanie prezentów i zaproszeń od partnerów biznesowych.

Compliance Leitfaden


Tutaj możesz przeczytać i pobrać nasz kompletny przewodnik dotyczący zgodności: 

Pokaż
Pobierz